сряда, 6 юли 2011 г.

Global Innovation Index 2011 - Глобален иновационнен индекс 2011


INSEAD публикуваха The Global Innovation Index (GII) за 2011 година.
Според този индекс иновациите са се превърнали в световен икономически феномен и важен фактор за генериране на икономически растеж особено във времена на възтановяване на световната икономика.
Таз годишната класация на най-иновативните държави е:
  1. Switzerland
  2. Sweden
  3. Singapore
  4. Honk Kong (SAR)
  5. Finland
  6. Denmark
  7. United States
  8. Canada
  9. Netherlands
  10. United Kindgom
Големият победител тази година е Швейцария, която се изкачва с две места в сравнение с миналата година и оглавява класацията през 2011.
Прави впечатление силното присъствие на много държави от Северна Европа, като Дания, Холандия, Финландия, Швеция.
Повече информация за GII може да откриете тук.

English version

INSEAD published The Global Innovation Index (GII) for 2011.
According to this index innovation has become a global economic phenomenon and an important factor in generating economic growth especially in times of global economic recovery.
This year's ranking of the most innovative countries is:

Switzerland
Sweden
Singapore
Honk Kong (SAR)
Finland
Denmark
United States
Canada
Netherlands
United Kindgom

The big winner this year is Switzerland which climbed two positions compared to last year and tops the list in 2011.
It is impressed a strong presence of many countries from Northern Europe such as Denmark, Holland, Finland, Sweden.
More information on the GII can be found here.