вторник, 26 юли 2011 г.

Purple rectangle can not be a trademark - Пурпурен правоъгълник не може да бъде марка
Европейският съд се произнесе по дело T-499/09 в което Evonik Industries се опитва да регистрира, като марка пурпурен правоъгълник за класове от 1 до 45.

Според съда заявената марка се състоя от един цвят и обикновенна геометрична форма, което не може да създаде отличителност на марката. Поради тази причина потребителят би възприел знака, като декоративен елемент, а не като търговска марка.
Предоставените от заявителя документи за проведена рекламна кампания ‘Print wirkt’ не доказват, че потребителите възприемат пурпурният правоъгълник, като марка указваща производствен произход.
информация на Marquess Class 46.

English version

The European Court ruled in Case T-499/09 in which Evonik Industries was trying to register as a trademark ‘crimson rectangle with a convex side’ for classes 1 to 45.
According to the court the mark applied is consists of one color and ordinary geometric shape that can not create a distinctive brand. Therefore, consumers will perceive this sign as a decorative element rather than as a trademark.
Documents provided by the applicant for the advertising campaign 'Print wirkt' do not prove that consumers perceive the purple rectangle as a mark indicating the origin of production.
information Marquess Class 46.