сряда, 20 юли 2011 г.

The role of copyright in stopping plagiarism - Ролята на авторското право в спирането на плагиатството

Каква е ролята на авторското право в предотвратяването на плагиатството и дали то може да помогне в това отношение?
Jonathan Bailey разглежда темата в статия в две части по въпроса, публикувана в Plagiarism Today.
Част първа може да откриете тук.
Част втора може да откриете тук.


video by Nina Paley

English version

What is the role of copyright in the prevention of plagiarism and whether it can help in this regard?
Jonathan Bailey examines the theme in an article in two parts on the subject published in Plagiarism Today.
Part One can be found here.
Part Two can be found here.