четвъртък, 7 юли 2011 г.

Skype embroiled in a new lawsuit - Skype замесен в ново съдебно дело


Компанията от Люксембург Via Vadis LLC заведе ново съдебно дело срещу Skype за нарушаване на права върху два нейни патента касаещи достъп и управление на данни.
Освен това дело Via Vadis LLC е завела аналогични дела и в Люксембург и Германия.
От Skype заявиха, че няма да коментират новото дело, което се появява малко след като компанията беше купена от Microsoft за 8,5 милиарда долара.
English version

The Luxembourg company Via Vadis LLC filed a new lawsuit against Skype for infringement on two patents related to access and data management.
Besides this, Via Vadis LLC has filed similar cases in Germany and Luxembourg.
From Skype said that he would not comment on the new case that appeared shortly after the company was bought by Microsoft for $ 8.5 billion.