сряда, 27 юли 2011 г.

Statistics from OHIM- June 2011 - Статистика от OHIM- Юни 2011


OHIM публикува статистика относно заявки и регистрации на търговски марки и промишлени дизайни на Общността за месец юни.
От предоставените данни личи че заявките за марки и дизайни през 2011 са повече отколкото тези са същия период на 2010.

2011 2010
Community trade mark applications received 9 355 8 008
Community trade mark applications published 8 079 8 795
Community trade marks registered (certificates issued) 7 713 11 535
Community trade mark renewal applications 1 784 1 952Registered Community designs received 6 240 5 345
Registered Community designs published 6 513 5 679
English version

OHIM publishes statistics on applications and registrations of Community's trademarks and industrial designs for June.
This data shows that applications for trademarks and designs in 2011 were more than these for the same period of 2010.