петък, 1 юли 2011 г.

Statistics from OHIM- May 2011 - Статистика от OHIM- май 2011


OHIM публикува статистика относно състоянието на търговските марки и промишлените дизайни на Общността за месец май 2011 година.
Данните са както следва:

2011 2010
Community trade mark applications received 8 933 8 162
Community trade mark applications published 8 821 9 442
Community trade marks registered (certificates issued) 8 873 7 296
Community trade mark renewal applications 1 594 1 881
Registered Community designs received 7 041 5 635
Registered Community designs published 6 965 6 815

English version

OHIM publishes statistics concerning the status of Community trademarks and industrial designs for May 2011.
Data are as follows: