вторник, 26 юли 2011 г.

Trade Mark Incentives


Патентното ведомство на Великобритания публикува интересен доклад озаглавен Trade Mark Incentives.
Най-общо доклада разглежда ролята и влиянието на търговските марки за компаниите във Великобритания, за връзката между марки, иновации и брандинг.
Макар да касае само Обединеното кралство, информацията в доклада може да се окачестви, като релевантна и за други държави, тъй като ролята на търговските марки е в правопропорционална връзка с икономиката на съответната държава.
Докладът може да откриете тук.
Резюме от него може да откриете тук.

English version

The UK Patent Office published an interesting report entitled Trade Mark Incentives.
Broadly the report examines the role and influence of trademarks for companies in the UK, the relationship between marks, innovations and branding.
Although it concerns only the United Kingdom, the information in the report can be described as relevant for other countries since the role of trademarks is in proportional relation to the economy of the country.
The report can be found here.
A summary of it can be found here.

Връзка