вторник, 2 август 2011 г.

Acceleration of the registration of patents in Brazil - Ускоряване на регистрацията на патенти в Бразилия


INOVIA съобщава новината за желанието на Патентното ведомство на Бразилия да предприеме мерки по ускоряване на процедурата по регистрация на патенти в страната.
В момента този срок достига до 8 години.
Патентното ведомство си е поставило за цел до 2015 година този срок да бъде намален на около 3 години. Това ще бъде постигнато с внедряването на нова техника и наеменето на нови 380 патентни специалиста.
За повече информация тук.

English version

INOVIA reported the news of a willingness of the Brazilian Patent Office to take measures for acceleration of the procedure for registration of patents in the country.
Currently this period reached 8 years.
The Patent Office has set the goal by 2015 this period to be reduced to about 3 years. This will be achieved with the introduction of new equipment and hire of 380 new patent specialists.
For more information here.