понеделник, 15 август 2011 г.

Google increasingly close to a deal with the largest French publisher - Google все по близо до сделка с най-големия френски издател


Различни информационни източници разпространиха новината за очаквана сделка между Google и най-големия френски книгоиздател Hachatte Livre.
Според условията на сделката Google ще има право да копира всички книги на издателството, които към момента не са в разпространение на книжен носител, срещу което Google се задължават да направят електронни копия на всички книги на издателството и да му ги предоставят.
Целта на Google е по този начин да окрупни още повече виртуалният си проект Google Books.
Hachatte Livre притежава хиляди литературни творби на френски писатели. Компанията най-вероятно се съгласява на тази сделка поради все по-силното разпространение на електронните четци и съответно електронните книги, което отваря нов вид пазарно разпространение на литературата.

English version

Different data sources spread the news of an imminent deal between Google and the largest French book publisher Hachatte Livre.
Under the deal, Google will have the right to copy all the books of publisher which are currently not in distribution in print against which Google is required to make electronic copies of all books of the publisher and provide them to him.
Google's goal is by this way to consolidate more his own virtual project Google Books.
Hachatte Livre owns thousands of literary works of French writers. The company most likely agreed to this deal because of increasing prevalence of electronic readers and
respectively electronic books which opens a new kind of market distribution of literature.