вторник, 9 август 2011 г.

Greeks defend their national symbols - Гърците защитават националните си символи


Интересен случай на използване на национални символи от Гърция.
Местната търговска верига за дрехи ‘PRINCE OLIVER’ решава да брандира витрините на магазините си с образите на гръцкия Парламент и Партенон.
The Attica Trade Associations Federation сигнализират за случая на the Communication Review Board.
Според решението на борда гръцкия Парламент и Партенон се свързват с представата за демокрацията и културата в съзнанието на гръцките потребители, поради което тяхното използване в подобни рекламни кампании е неправилно и обидно.
Търговската верига е принудена да прекрати използването им веднага.
В случая обаче е интересно какъв рекламен ефект би постигнал въобще ‘PRINCE OLIVER’ например с образа на Парламента в Гърция, който заради кризата в последно време започна да се свързва единствено със скандали и протести.
информация на Marques Class 46.
English version

An interesting case of the use of national symbols in Greece.
The local clothing retailer 'PRINCE OLIVER' decided to brand its shop facades with images of the Greek Parliament and the Parthenon.
The Attica Trade Associations Federation signaled for this case to the Communication Review Board.
According to the decision of the
board the Greek Parthenon and Parliament are associated with the notion of democracy and culture in the minds of Greek consumers, so their use in such campaigns is inappropriate and offensive.
The retail chain was forced to discontinue their use immediately.
In this case, however, it is interesting how advertising effect cab be achieve by 'PRINCE OLIVER' as the image of Parliament in Greece, because of the crisis, started to communicate only with scandals and protests.
information Marques Class 46.