сряда, 31 август 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. Използване на патенти като маркетингов инструмент.
За повече информация тук.

2. Съображения за изготвяне на заявки за патент за т.нар. “cloud computing” технологии.
За повече информация тук.

3. Dell вижда ръст на приходите си чрез интелектуална собственост, а не чрез продажби на компютри.
За повече информация тук.

4. Изправени ли са патентните тролове пред нова ера на процесуални наказания?
За повече информация тук.

5. Как големите патентни битки на 2011 г. могат да се отразят на вашето портфолио.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Using patents as a marketing tool.
For more information here.


2. Considerations for the preparation of patent applications for so-called. "Cloud computing" technologies.
For more information here.


3. Dell sees growth in revenue through intellectual property rather than selling computers.
For more information here.


4. Patent trolls can enter a new era.
For more information here.


5. How big patent battles of 2011 could affect your portfolio.
For more information here.


Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.