петък, 12 август 2011 г.

New rules for TV and radio advertising in Poland - Нови правила за ТВ и радио рекламиране в Полша


The Polish National Broadcasting Council оповести въвеждането на нови по-строги правила за ТВ и радио реклами които касаят физическото, психическото и морално развитие на непълнолетните потребители в страната.
Според промените при радио реклама в диапазона между 6 и 11 часа вечерта, радиата трябва да индикират със звук за коя подрастваща група потребители е рекламата.
При телевизионите реклами това ще се осъществува чрез поставянето на съответните графични знаци.
информация на Marques Class 46.

English version

The Polish National Broadcasting Council announced the introduction of new stricter rules for TV and radio ads that refer to physical, mental and moral development of minors in the country.
According to changes in radio advertising in a range between 6 and 11 pm, the radio must indicate with sound for which age group of minors the advertising is.
In the TV ads this will be happened by placement of respective graphics.
information Marques Class 46.