сряда, 3 август 2011 г.

Why you should register a trade mark in China? - Защо трябва да регистрираш марка в Китай?


Статия в China Law Blog разглежда основните причини поради които всеки който развива бизнес в Китай трябва задължително да регистрира марка в страната.
Причините за задължителната регистрация са много, като по основните са:
- китайският пазар е огромен, ако не притежаваш марка вероятността някой друг да започне да я ползва е голяма;
- ако горното се случи има опасност този някой друг да регистрира пръв марката и после да повдигне съдебно дело срещу теб и да поиска да спреш използването й;
- в Китай не съществува така наречената нерегистрирана марка, която евентуално може да ти помогне;
- регистрацията на марката в превод на китайски също е задължителна, за да не се окаже, че притежаваш марката на латиница, а китайският й вариант се използва от друг.
Повече информация може да откриете тук.

English version

An article in the China Law Blog examines the main reasons because of which everybody why developing business in China must register a trademark in the country.
The main reasons for compulsory registration are:
- Chinese market is huge, if you do not have a trademark, it's likely someone else to starts to use it;
- If the above happens there is a risk that this someone else to registered the trademark first and then raise a lawsuit against you and want to stop using it;
- In China there is no so-called unregistered mark which might help you;
- The registration of the mark in the Chinese translation is also required. Otherwise, you can own mark of Latin and its Chinese version can be used by another.
More information can be found here.