вторник, 27 септември 2011 г.

Agreement between EU and Georgia concerning Geographical Indications - Споразумение между ЕС и Грузия за географските означения


Бюлетинът на ЕС официално оповести подписването на Споразумение между съюза и Грузия относно взаимното предоставяне на закрила на географски означения на двете страни.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The Official Journal of the European Union formally announced the signing of an agreement between the Union and Georgia on the mutual granting of protection of geographical indications on both parties.
More information can be found here.