петък, 30 септември 2011 г.

Apple secured 40 patents in China - Apple си осигури 40 патента в Китай


Apple получи регистрация на 40 свои патента в Китай, които касаят технология залегнала в продуктите iPhone, iPad, MacBook Air, както и относно дизайна на Apple Store.
Това е добра новина за компанията, която води няколко патентни битки в Азия с конкурентите си от Samsung и HTC.
От друга страна патента за дизайна на магазините на Apple е средство с което компанията ще може да предотвратява парадоксалните случаи на нарушения, като този в китайския град Kunming, където магазин, като Apple Store развивал бизнес без знанието на компанията.
Стъпка по стъпка израждането на IP стратегия за развиване на бизнес в Китай ще се превърне в един от основополагащите елементи за пазарен успех и в тази страна.

English version

Apple receive registration for 40 patents in China which concern the technology embedded in products as iPhone, iPad, MacBook Air, as well as the design of the Apple Store.
This is a good news for the company which leads some patent battles with competitors in Asia as Samsung and HTC.
On the other hand patents for the design of the Apple stores is a means by which the company will be able to prevent paradoxical cases of violations as that in the Chinese city of Kunming, where shops look like as Apple Store do business without the knowledge of the company.
Step by step building of the IP strategy for developing business in China will become one of the cornerstones of market success in this country.