четвъртък, 8 септември 2011 г.

APPLE successfully register a patent for voice recognition software - APPLE регистрира успешно патент за софтуер за гласово разпознаване


Патентното ведомство на САЩ издаде патент на технология за разпознаване на глас създадена от Apple.
Патентът озаглавен "User Profiling for Voice Input Processing" е важна стъпка в плановете на компанията да използва този софтуер в бъдещите версии на iPhone.
Според специалисти чрез тази нова технология Apple ще създаде нови стандарти при използване на гласови команди. Пример за това може да бъде функция, която да позволява работа с телефона само след гласово разпознаване на неговия притежател.
Този патент може да позволи на Apple да спечели нови позиции на пазара на смарт телефони, където в момента пазарен лизер при софтуера е Android.

English version

The U.S. Patent Office issued a patent for technology for voice recognition created by Apple.
The patent entitled "User Profiling for Voice Input Processing" is an important step in the company's plans to use this software in future versions of iPhone.
According to experts, this new technology by Apple will set new standards for using voice commands. An example could be a function which allows the phone to work only after the voice recognition to its holder.
This patent could allow Apple to gain new positions in the market of smartphones, where now the software leader is Android.