сряда, 21 септември 2011 г.

Applying for a sound mark in the audio file - it is possible in Portugal - Заявяване на звукова марка в аудио файл - възможно в Португалия


Marques Class 46 съобщава интересната новина за възможността при заявяване на звукова марка в Португалия, тя да бъде приложена като аудио файл към заявката. Това вече е станало с марка № 480308.
Португалското патентно ведомство е едно от малкото по света, които позволяват такива марки да бъдат заявявани чрез звуков файл, а не само чрез нотния запис.

English version

Marques Class 46 reported an interesting story about the possibility for application of sound trademark through submitting an audio file in Portugal. This has happened with brand 480308.
The Portuguese Patent Office is one of the few in the world that allow such marks to be filing, through a sound file, not only through music music sheet.