четвъртък, 1 септември 2011 г.

How to choose a new brand? - Как да избереш нова марка?


Michael Atkins в своя блог Seattle Trademark Lawyer излага накратко основните правила при избор на нова марка.
Освен маркетинговата гледна точка е изключително важно новата марка да бъде съобразена и с правалата налагани от интелектуалната собственост.
В противен случай колкото и добра да бъде марката е много вероятно да имате сериозни проблеми при нейната защита, тоест при запазване на уникалността и отличителността й, а може би дори и за продължаващото й използване.
Пълният текст на статията може да откриете тук.

English version

Michael Atkins in his Seattle Trademark Lawyer blog briefly describe the basic rules in choosing a new brand.
Besides marketing perspective is extremely important that the new brand to be consistent with the rights imposed by intellectual property.
Otherwise, no matter how good the brand is, it is very likely to have serious problems with its protection, ie preserving
her uniqueness and distinctiveness and perhaps even problems with its continued use.
The full text of this article can be found here.