петък, 16 септември 2011 г.

Report concerning the role of intellectual property in the U.S. economy - Доклад за ролята на интелектуалната собственост в икономиката на САЩ


Доклад на Nam D. Pham, партьор в NDP Consulting Group, показва каква е ролята на иновациите и интелектуалната собственост в продуктивността, конкурентноспособността, работните места, заплащането и износа на САЩ.
Докладът показва няколко зависимости, които подкрепят твърденията, че иновациите и интелектуалната собственост са една от основните движещи сили на съвремения бизнес.
Част от изводите в него са:

- Индустриите залагащи в голяма степен на интелектуалната собственост създават високо клалифицирани работни места през целия период на бизнес цикала.

- По време на криза тези индустрии успяват да запазят създадените работни места, за разлика от останалите сфери на бизнес при които обикновенно има сериозни съкращения.

- Обема производство и продажби на единица служител в тези индустрии е два пъти по-големям отколкото в другите, които не залагат на интелектуалната собственост.

- Индустриите залагащи на иновациите повишават експорта и конкурентноспособността в по-голяма степен от другите.

Пълният текст на доклада може да откриете тук.

English version

A report by Nam D. Pham, partner in NDP Consulting Group, shows what is the role of innovations and intellectual property in productivity, competitiveness, jobs, wages and exports of the United States.
The report shows several connections that support the claim that innovation and intellectual property is one of the key drivers of modern business.
Some of the conclusions are:


- IP-intensive industries created highly-skilled jobs during the entire business cycle and low-skilled jobs during the economic downturns while non-IP-intensive industries lost jobs in all levels;

- Output and sales per employee in IP-intensive industries were more than double that of non-IP-intensive industries;

- IP-intensive industries promoted exports and enhance competitiveness;

The full report can be found here.