петък, 21 октомври 2011 г.

ТРЕТО НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ – ”ИТИ’2011”


Информация от Съюза на изобретателите в България:

ТРЕТО НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ – ”ИТИ’2011”

под патронажа на
Министър Сергей Игнатов

09 - 11 ноември 2011 г.
Национален Дом на Техниката, София, ул. Раковски № 108, ет. 2

организатор
СЪЮЗ НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

в сътрудничество и с финансовата подкрепа на
ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ “ЕВРИКА”

в партньорство с
ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО на Реп.БЪЛГАРИЯ, EURAXESS БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПЕЙСКА ПЛАТФОРМА ЕNTERPRISE EUROPE NETWORK, ЕДИНЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ, ЦЕНТЪР за, РАЗВИТИЕ на ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ и ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР (ЦРИСТТ) СЪЮЗ на ИНОВАТОРИТЕ в БЪЛГАРИЯ

СРОКОВЕ
Подаване на заявка за участие - 28.10.2011
Повече информация може да откриете тук.