петък, 14 октомври 2011 г.

Customs seized counterfeit goods bearing the logo of FC Barcelona - Задържаха фалшиви стоки с логото на ФК Барселона


Митниците във Валенсия основавайки се на EU Regulation 1383/2003 задържат пратка от стоки обозначени с логото на ФК Барселона, които били доставени от Китай с крайна дестинация Италия.
Митниците сезирали футболният клуб за откритите стоки.
Барселона завежда съдебно дело в криминалния съд на Валенсия, който отказва да образува дело защото стоките били предназначени за Италия и именно там трябва да бъде заведено делото.
Апелативният съд във Валенсия отхвърля това решение на първоинстанциония съд, като счита че щом стоката е влязла на територията на Испания макар и с цел препращане към Италия, това е предпоставка за възможно незаконно разпространение на част от стоката и в Испания.
информация на Marques Class 46.

English version

Customs in Valencia based on EU Regulation 1383/2003 detain a consignment of goods bearing the logo of FC Barcelona which were delivered from China to Italy through Spain .
Customs informed the football club for those commodities.
Barcelona filed
lawsuit in the criminal court of Valencia which refused to institute proceedings because the goods were destined for Italy and that there should be brought.
The Court of Appeal rejected this decision believing that once the products have entered the territory of Spain, although to refer to Italy, it is a prerequisite for possible illegal distribution of the goods in Spain.
information Marques Class 46.