понеделник, 3 октомври 2011 г.

The European Court refused registration SCOMBER MIX as a trademark - Европейският съд отказа регистрация на марка за SCOMBER MIX


Европейският съд излезе с решение по T-201/09, което касае обжалване на решение на Апелативния борд на OHIM да откаже регистрация на марка SCOMBER MIX в клас 29 ( продукти от риба) поради описателност на марката. SCOMBER е латинското име на вид океанска скумрия, което име се използва в професионалните среди занимаващи се с търговия на рибни продукти. Другата дума MIX също е описателна относно посочените продукти.
Европейският съд потвърждава решението на Апелативния борд и отхвърля регистрацията на марката.
информация Marques Class 46.

English version

The European Court issued a decision in Case T-201/09, which concerns the appeal of the decision of the OHIM Board of Appeal to refuse registration of a mark SCOMBER MIX in Class 29 (fish foodstuff) as a descriptive mark. SCOMBER is the Latin name for the type of ocean mackerel, which name is used in professional circles dealing with trade with fishery products. The other word MIX is descriptive regarding those products too.
The European Court upheld the
Board of Appeal's decision and reject the registration of the mark.
Връзкаinformation Marques Class 46.