понеделник, 31 октомври 2011 г.

European project EUscreen was launched - Стартира европейският проект EUscreen


Европейският проект EUscreen стартира успешно, като част от програмата на Европейската комисия Euro­peana.
Чрез него ще се предоставя достъп до аудиовизуалното наследство на Европа.
Euro­peana от своя страна стартира през 2008 година, като предоставя online достъп до огромно количество европейски аудиовизуални, музикални произведения и произведения на литературата.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European project EUscreen started successfully as a part of the European Commission's program Europeana.
It will provide access to audiovisual heritage in Europa.
Europeana, in turn, launched in 2008, providing online access to a huge amount of European audiovisual, musical and literary works.
More information can be found here.