понеделник, 10 октомври 2011 г.

Finland accedes to the London Agreement - Финландия подписа споразумението от Лондон


Финландия подписа лондонското споразумение към Европейската патентна конвенция.
Конвенцията влиза в сила за страната от 1 ноември 2011 година.
информация EPO.

English version

Finland signed the London Agreement of the European Patent Convention. The convention enters into force for the country on 1 November 2011.
information EPO.