четвъртък, 27 октомври 2011 г.

The influence of the design rights - Влиянието на правата на дизайн


Патентното ведомство на Великобритания проведе интересна конференция касаеща влиянието, което имат правата на дизайна върху индустриите.
Може да откриете аудио записи от събитието тук.
Изследването върху темата проведено от Патентното ведомство може да откриете тук.

English version

The UK Patent Office held an interesting conference concerning the impact of design rights on the Design sector.
You can find audio recordings of the event here.
The study on the topic conducted by the Patent Office can be found here.