понеделник, 17 октомври 2011 г.

LG filed a lawsuit against BMW and Audi - LG съди BMW и Audi


IP Finance съобщава, че LG са завели съдебно дело срещу BMW и Audi в Южна Кория относно претенция за нарушаване на патенти за LED светлини използвани от автомобилните производители, които внасяли коли в страната.
Интересното е че тези LED светлини се произвеждат от OSRAM, които от своя страна съдят LG, че ги използва без разрешение. Така или иначе патентната LED каша е пълна.
Но защо LG започват подобни съдебни дела. BMW са най-известния вносител на автомобили в Южна Корея на продажбите им там са малки в сравнение с целия пазар на коли в страната.
Може би причината за съдебните дела е в даването на ясен сигнал от страна на LG, че ще съдят всеки които се опитва да използва технология, за която притежават патенти.
English version

IP Finance reported that LG have filed a lawsuit against BMW and Audi in South Korea concerning a claim for infringement of patents for LED lights used by car manufacturers which imported cars in the country.
It is interesting that these LED lights are manufactured by OSRAM indeed, which in turn sue LG. Anyway theLED patent mess is complete.
But why LG initiate similar lawsuits. BMW is most famous importer of cars in South Korea but their sales are small compared with the total market of cars in the country.
Perhaps the reason for litigation is in giving a clear signal from the LG that they will sue every company which tries to use their patented technology
.