вторник, 18 октомври 2011 г.

VOGUE is famous brand in Serbia - VOGUE е общоизвестна марка в Сърбия


Патентното ведомство на Сърбия е приело, че списанието VOGUE е общоизвестна марка на територията на страната, поради което не е допуснала регистрацията на заявена марка VOGUE за часовници от сръбската фирма Pentaflon.
Според ведомството подобна регистрация би извлякла неоснователно ползи от репутацията на известната марка VOGUE. Макар стоката часовници да не е идентична с стоките от клас 16, то характерното за списания, като VOGUE е да рекламират различни модни стоки включително и часовници. Поради това потребителите биха асоциирали марката за часовници с тази на списанието.
информация Marques Class 46.

English version

The Patent Office of Serbia issued that VOGUE magazine is a well-known mark in the country and refused the registration of a mark VOGUEG for goods- watch applied by the Serbian company Pentaflon.
According to the Office such registration would take unfair advantage of the reputation of the famous mark VOGUE. Although watches is not identical with the goods in Class 16, it is typical for magazines such as VOGUE to advertise various fashion goods including watches. Consequently, consumers would associate the brand for watches with that of the magazine.
Information Marques Class 46.