понеделник, 21 ноември 2011 г.

Патентоване на изобретения в областта на възобновяемите енергийни източници


Новина от Патентно ведомство:
На 22 ноември 2011 г., в сградата на Патентното ведомство ще се проведе кръгла маса - дискусия на тема "Изобретения в областта на възобновяемите енергийни източници”.
Предвижда се в нея да участват представители на бизнеса, академичните среди и представители по индустриална собственост, които работят в областта.
Кръглата маса се провежда в рамките на двудневната среща между експерти от българското и Европейското патентни ведомства.
За повече информация тук.