четвъртък, 10 ноември 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. Канада засилва режима си за защита на интелектуална собственост.
За повече информация тук.

2. Законът за борба с онлайн пиратството ще спре онлайн иновациите.
За повече информация тук.

3. Основи на PCT: Разбиране на международния процес на заявяване.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Canada strengthens the regime for protecting intellectual property.
For more information here.


2. The legislation against online piracy will stop online innovations.
For more information here.


3. PCT basics: Understanding the international application process.
For more information here.


Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.