четвъртък, 3 ноември 2011 г.

"Occupy Wall Street" become a trademark - Движението "Окупирай Wall Street" става търговска марка


Едно от най-новите обществени движения израз на световната икономическа криза е Окупирай Wall Street, което стартира в Ню Йорк и скоро се разпространи навсякъде в САЩ и по света.
Името на това движение обаче може да стане търговска марка след като двама предприемчиви американци са заявили марка "Occupy Wall St." в Американското патентно ведомство. Марката е заявена за класове 16, 18 и 25.
Самите американците заявили марката са част от протестното движение, което застава срещу големите корпорации, които според него са довели света до настоящата криза.
Този случай обаче потвърждава факта, че Америка е страна на неограничените възможности след като самата криза може да стане генератор на финансови постъпления.

English version

One of the latest social movements which is a consequence of the global economic crisis is "Occupy Wall Street" which started in New York and soon spread across the U.S. and worldwide.
The name of this movement, however, can become a trademark after two enterprising Americans applied for a mark "Occupy Wall St." in the U.S. Patent Office. The mark is applied for classes 16, 18 and 25.
These two Americans are members of this protest movement that stands against the big corporations, which are blamed for the current world crisis.
This case, however, confirms that the US is a country of unlimited opportunities after the fact that the crisis itself may become a generator of financial revenues.