понеделник, 28 ноември 2011 г.

Patent Trolls Cost Businesses $80 Billion Per Year - Патентните тролове струват 80 милиарда долара годишно на бизнеса


Според ново проучване бизнес моделът наречен Патентен трол струва близо 80 милиарда долара годишно на компаниите по света.
Както знаем Патентният трол или както Boston University School of Law определя тези фирми “Non-practicing entities” (NPEs), е дейност при която имаме изкупуване на множество патенти в различни технологични области. След това патентния трол не развива дейност основана на тези патенти, а само изчаква дали друг пазарен участник ще направи грешката да засегне някои от патентите, чрез използването им при създаването на определени продукти. Тогава тролът се задейства и завежда съдебно дело. Тези дела обикновенно касаят огромни искове за обезщетения. В повечето случай нещата се уреждат с извън съдебно споразумение.
Според проучването тази практика е довела до загуби за засегнатите компании в размер на над половин трилион долара за периода 1990-2010.
Повече информация може да откриете тук.

English version

According to a new research a business model which is called patent trolls costs to the companies worldwide approximately 80 billion dollars annually.
As we know, The Patent trolls or as Boston University School of Law defines it "Non-practicing entities" (NPEs), is an activity where one entity buy a number of patents in various technological fields. Then the patent troll doesn't operate with these patents, but only wait if another market participant will make an error to affect some of the patents using them in the creation of certain products. Then the troll is triggered and filed a lawsuit. These cases usually relate to huge compensation claims. In most cases, things are settled out of court with agreements.
According to the survey this practice has led to losses for the companies amounting to over half a trillion dollars for the period 1990-2010.
More information can be found here.