петък, 11 ноември 2011 г.

Statistics from OHIM- September 2011 - Статистика от OHIM- Септември 2011


OHIM публикува статистика относно марките и дизайните на Общността за месец септември 2011. Данните са както следва:

Community trade mark applications received 8 943
Community trade mark applications published 7 884
Community trade marks registered (certificates issued) 8 796
Community trade mark renewal applications 1 270


Registered Community designs received 6 874
Registered Community designs published 6 413


English version

OHIM publishes statistics concerning Community trademarks and designs for September 2011. The data are as follows: