четвъртък, 15 декември 2011 г.

Хърватска подписа договора за присъединяване към ЕС - Croatia signed the Treaty of Accession to EU


Хърватска подписа договора за присъединяване към Европейския съюз. Той влиза в сила от 1.07.2013 година.
С присъединяването на страната, цялото законодателство на ЕС касаещо интелектуалната собственост ще бъде в сила и на нейна територия.
В частност регистрираните търговски марки и дизайни на Общността ще имат сила и на територията на Хърватска.
Договорът за присъединяване на Хърватска към ЕС може да откриете тук.

English version

Croatia
signed the Accession Treaty with the European Union. It entered into force on 1.07.2013 year.
With the accession of the country, all EU legislation concerning intellectual property will be in force in its territory.
In particular, registered trademarks and designs will be effective on the territory of Croatia.
Treaty of Accession of Croatia to the EU can be found here.