петък, 23 декември 2011 г.

Горнооряховски суджук е регистрирано европейско географско означение - Gornooryahovski Sudzhuk is a registered European geographical indication


Официалният вестник на Европейския съюз публикува решението за регистрация на първото българско географско означение в Европа.
Това е Горнооряховски суджуд.
Решението може да откриете тук.
Повече информация за защитеното географско означение ( PGI) може да откриете тук.
По този начин България се нареди сред страните в Европа притежаващи защитени географски означения на континента.
Лидери по брой регистрации в това отношение са Франция, Италия, Испания.

English version

The Journal of the European Union published a decision regarding the registration of the first Bulgarian geographical indication in Europe.
This is Gornooryahovski Sudzhuk.
The
decision can be found here.
More information about the protected geographical indication (PGI) can be found here.
Thus, Bulgaria is ranked among the European countries having geographical indications on the continent.
Leaders in this regard are France, Italy, Spain.