сряда, 7 декември 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. EPO и SIPO подписаха договор за сътрудничество за въвеждането на инструмент за машинен превод на патентна информация от китайски на английски.
За повече информация тук.

2.Как да правите бизнес в Китай, като същевременно защитавате вашите иновации
За повече информация тук.

3. Патентното ведомство на САЩ финализира работата около новите правила за обжалване.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. EPO and SIPO signed cooperation agreement to implement tool for machine translation of patent information from Chinese into English.
For more information here.

2.How can you do business in China while protecting your innovation
For more information here.

3. The U.S. Patent Office has finalized the work about the new rules for appeals.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.