четвъртък, 8 декември 2011 г.

Macedonia accedes to the London Agreement - Македония се присъедини към Лондонското споразумение


Европейското патентно ведомство обяви новината за присъединяването на Р.Македония към Лондонското споразумение относно европейските патенти.
Споразумението влеза в сила за страната от 1.02.2012.

English version

The European Patent Office announced the news for the accession of Macedonia to the London Agreement concerning European patents.
Agreement entered into force on 1.02.2012 by country.