петък, 9 декември 2011 г.

New fees for designation of Singapore in international application for marks - Нови такси за посочване на Сингапур в международни заявки за марки


WIPO съобщи за приемането на нови такси за посочване на Сингапур в заявки за международни марки. Таксите са:

Application or Subsequent Designation
– for each class of goods or services 272

Renewal
– for each class of goods or services 197

Тези такси влизат в сила от 20.12.2011.

English version

WIPO announced the adoption of new fees for an indication of Singapore in applications for international tradematks. Fees are:

These fees come into effect on 20.12.2011.