петък, 2 декември 2011 г.

Rolex won a lawsuit against an ordinary citizen in Denmark - Rolex спечели дело срещу обикновен гражданин в Дания


Интересно съдебно дело беше спечелено от Rolex в Дания. То касае закупен по интернет от физическо лице фалшив часовник с марка Rolex. Компанията завежда дело срещу това лице с обвинение за внос извън ЕС на фалшив продукт. Гражданинът твърди че не нарушава правата на Rolex, тъй като продуктът е за лично ползване.
Според решението на съда обаче макар часовникът да е за лично ползване, той е фалшификат поради което нарушава законодателството в Дания и подлежи на изземване и унищожение.
Подобна съдебна практика има и в Швейцария, където граничните власти могат да изземват единични вещи при подозрение, че те са фалшификати, които нарушават нечий права на интелектуална собственост.

English version

An interesting court case was won by Rolex in Denmark. It is about a fake watch which was purchased by an individual. The company brought an action against that person in charge of importing counterfeit products. The citizen claims that he doesn't violate the rights of Rolex, because the fact that the product is only for personal use.
According to the court The, although the watch is for personal use, it is fake and violates the laws in Denmark because of that it must be seized and destroyed.
Such case law exists in Switzerland where border authorities may seize single items on suspicion that they are counterfeits and violate someone's intellectual property rights.