петък, 9 декември 2011 г.

Statistics from OHIM- October 2011 - Статистика от OHIM- Октомври 2011


OHIM публикува статистика относно марките и дизайните на Общността за месец октомври 2011. Данните са както следва:

2011 2010
Community trade mark applications received 8 812 8 410
Community trade mark applications published 7 540 8 046
Community trade marks registered (certificates issued) 8 118 7 530
Community trade mark renewal applications 1 122 1 748Registered Community designs received 6 535 6 500
Registered Community designs published 5 879 5 622

English version

OHIM publishes statistics concerning Community trademarks and designs for October 2011. The data are as follows: