четвъртък, 22 декември 2011 г.

WIPO публикува IP доклад за 2011 - WIPO publishes IP report for 2011


WIPO публикува годишен доклад за 2011, който обобщава състоянието и развитието на интелектуалната собственост по света. Доклада съдържа информация за заявените и регистрирани патенти, търговски марки, промишлени дизайни и други статистически данни.
Докладът може да откриете тук.
English version

WIPO publishes annual report for 2011 summarizing the status and development of intellectual property worldwide. The report contains information concerning patents, trademarks, industrial designs and other statistics.
The report can be found here.