четвъртък, 19 януари 2012 г.

Промени в системата за защита на търговски марки в Европа - Changes in the system for protection of trademarks in Europe


Европейската комисия започва обмисляне на промени в системата за защита на марки на Общността. Целта е приближаване на законодателствата касаещи марките в страните членки на ЕС.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Commission began consideration of changes in the system for protecting Community trade marks. The goal is an approximation of the laws relating to marks in the EU member states.
More information can be found here.