четвъртък, 5 януари 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина- IP news in brief from Bulgaria and abroad


1. Във връзка с предстоящото 30-то ежегодно вписване на изтъкнати изобретатели в учредената от Патентното ведомство на Република България „ЗЛАТНА КНИГА НА ОТКРИВАТЕЛИТЕ И ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, в Патентното ведомство стартира прием на номинации за изобретатели със значим принос.
За повече информация тук.

2. Нов доклад, публикуван от WIPO, показва че за 2010 г. броят на заявките за ИС е скочил рязко в световен мащаб след значителен спад през 2009 г.
За повече информация тук.

3. Патентното ведомство на Р Сърбия информира заявители и притежатели на европейски патенти за промяна в таксите за подновяване.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Regarding the upcoming 30th annual listing of outstanding inventors set up by the Patent Office of Bulgaria "Golden book of inventors and inventor IN BULGARIA", the Patent Office started taking nominations for inventors with a significant contribution.
For more information here.

2. A new report published by WIPO shows that in 2010 the number of applications for IP has jumped sharply worldwide after a significant decline in 2009
For more information here.

3. The Patent Office of Republic of Serbia informed the applicants and holders of European patents for the change in renewal fees.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.