вторник, 17 януари 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина- IP news in brief from Bulgaria and abroad



1. Международни или национални стратегии при подаване на заявка за издаване на патент. За повече информация тук.

2. Формулата за успех на IBM: патенти, патенти и пак патенти. За повече информация тук.

3. Как да защитим компанията си в света на новите социални медии. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. International or national strategies for filing an application for patent. For more information here.

2. The formula for IBM's success: patents, patents and patent again. For more information here.

3. How to protect our company in the world of new social media. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.