вторник, 24 януари 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина- IP news in brief from Bulgaria and abroad


1. Samsung губи патентна битка срещу Apple в Германия. За повече информация тук.

2. Google, Graigslist и други уеб сайтове протестират срещу SOPA. За повече информация тук.

3. 5 начина за по-добри иновации с по-малко пари. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.


English version

1. Samsung loses patent battle against Apple in Germany. For more information here.

2. Google, Graigslist and other Web sites protesting against SOPA. For more information here.

3. 5 ways to get better innovate with less money. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.