вторник, 31 януари 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина- IP news in brief from Bulgaria and abroad


1. Лесни инструкции тип „стъпка по стъпка“ за използване на японските интерфейси за търсене без познания по японски език. За повече информация тук.

2. Бизнесът настоява Европейският парламент да одобри ACTA. За повече информация тук.

3. Битката за Android. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Some easy instructions "step by step" to use the Japanese search interface without knowledge of Japanese. For more information here.

2. Business urges The European Parliament to approve the ACTA. For more information here.

3. Battle for Android. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.