вторник, 10 януари 2012 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. Топ 10 на най-излъчваните песни в радио- и ТВ ефира у нас през 2011 г.
За повече информация тук.

2. Принудителни лицензии във Великобритания.
За повече информация тук.

3. С 20 % се е увеличило незаконното сваляне на е-книги.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version


1. Top 10 of the most played songs in radio and TV in Bulgaria for 2011.
For more information here.

2. Compulsory licenses in the UK.
For more information here.

3. 20% increase in illegal downloading of e-books.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.