вторник, 3 януари 2012 г.

Черна гора се присъедини към Споразумението от Виена - Montenegro acceded to the Vienna Agreement


WIPO оповести новината за присъединяването на Черна гора към Споразумението от Виена за международна класификация на фигуративни елементи на търговските марки.
Споразумението влиза в сила за страната от 9 март 2012.

English version

WIPO announced the news regarding the accession of Montenegro to the Vienna Agreement of the International Classification of figurative elements of trademarks.
This Agreement shall enter into force for the country on March 9, 2012.