четвъртък, 5 януари 2012 г.

Промени в ръководството на OHIM относно бюлетините за марки - OHIM Vademecum Update


OHIM публикува обновлено ръководство относно бюлетините с публикации на търговски марки на Общността.
Ръководството може да откриете тук.

English version

OHIM published update Vademecum concerning the the bulletins for publications of Community trademarks.
The Vademecum can be found here.