четвъртък, 12 януари 2012 г.

Online достъп до съдебни решения в Словакия - Online access to judgments in Slovakia


Marques Class 46 съобщава че с ефект от 01.01.2012 всички съдебни решения касаещи интелектуална собственост в Словакия ще бъдат публикувани online на този адрес.
Това е добра новина, която ще позволи на всеки заинтересован да се запознае по лесно с практиката в тази област в страната.

English version

Marques Class
46 reported that with effect from 1.1.2012 all judgments concerning intellectual property in Slovakia will be posted online at this address.
This is good news which will allow anyone interested to learn more easily with practice in this area in the country.