вторник, 3 януари 2012 г.

Statistics from OHIM- November 2011 - Статистика от OHIM- Ноември 2011


OHIM публикува статистика относно заявките и регистрациите за марки и дизайни на Общността за месец ноември 2011. Данните са както следва:


2011 2010
Community trade mark applications received 8 851 9 066
Community trade mark applications published 7 840 8 326
Community trade marks registered (certificates issued) 8 129 8 721
Community trade mark renewal applications 769 1 367Registered Community designs received 6 944 5 744
Registered Community designs published 5 962 6 670

English version

OHIM has published statistics concerning applications and registrations for Community trademarks and designs for November 2011. The data are as follows: